3D Vizualizacije

3D VIZUALIZACIJE

 

Nudimo vam izdelavo visoko kakovostnih 3D vizualizacij, renderjev, prostorskih predstavitev in animacij. Izdelava je možna v sklopu projekta izdelave idejne zasnove ali v sklopu izdelave projekta za izvedbo. Kot podlaga za izdelavo služijo načrti idejne zasnove, ki vam jo izdelamo, vaši načrti idejnih zasnov ali že izdelanih PGD oz. PZI projektov drugih projektantov. Prav tako je možna vizualizacija obstoječega stanja, ki ga opravimo z laserskimi meritvami objekta.

 

 Izdelujemo 3D vizualizacije za:

novogradnje (stanovanjske in poslovne stavbe)
rekonstrukcije, adaptacije, nadzidave, ...
gradnje prizidkov, nadstreškov
barvno študijo fasad
analizo osončenja… 

 

Tipi 3D vizualizacij / predstavitev:

 

Konceptualni eksterierji in interierji

izdelamo za investitorja gratis ob vsakem projektu, za vsako varianto


Fotorealistični eksterierji

uporabni so tudi za promocijske namene: reklamiranje nepremičnin, prodajo stanovanj pred ali med gradnjo
od 2 do 4 izdelamo pri vsakem projektu (lahko več po dogovoru)

 

Fotorealistični interierji

izdelujemo po posebnih željah investitorja ali v sklopu notranje ureditve

 

Fotomontaže

digitalna umestitev modela hiše v fotografijo realne lokacije
uporabljajo se predvsem za nove prizidke, pergole in nadstreške ter barvne študije


Prerezi skozi stavbo

zelo uporabni pri izvedbi kompleksnih konstrukcij ali detajlov
izdelava možna tudi naknadno med gradnjo


Animacija

izdelava animiranega filma 

 

Primeri fotorealistične vizualizacije zunanjosti objekta:

 

R10
R14
R16
R13
R17
R03
R22
R15
R01
R09
R04
R24
R18
R19
R23
R02
R05
R08
R11

 

Primeri 3D animacije zunanjosti objekta:

 

Video animacija za potrebe dokončanja idejne zasnove enostanovanjskega objekta drugega projektantskega biroja.

 

Video animacija je bila izdelana v službenem času za potrebe trženja in prodaje enostanovanjskega objekta.

 

Video animacija je bila izdelana v službenem času za potrebe vizualizacije enostanovanjskega objekta v fazi PZI.