Reference

REFERENCE

Referenčni projekti pri MOJA HIŠA, Tomaž Vedlin s.p. in VEDA, Alojz Vedlin s.p.

Kot samostojni projektant (popldanski s.p.), sem v zadnjih letih sprojektiral naslednje objekte oz. izdelal projektno dokumentacijo:

- Rekonstrukcija in dozidava enostanovanjske hiše (montažna Marles hiša), neto 275 m2, toplotna črpalka ZV + rekuperacija
- Rekonstrukcija in dozidava enostanovanjske hiše "Demšar", neto 270 m2, toplotna črpalka ZV
- Enostanovanjska stavba "Krznarič" /montažna lesena skeletna gradnja/, neto 145 m2, toplotna črpalka ZV + rekuperacija + fotovoltaika - pasivna hiša z rastlinsko izolacijo - pridobitev Ekosklad subvencije
- Stanovanjska hiša "Vedlin", Dogoše, neto 135 m2, toplotna črpalka ZV
- Stanovanjska hiša "Z&K", Voličina, neto 180 m2, toplotna črpalka ZV
- Stanovanjska hiša "Goga", Kokrica, neto 230 m2, toplotna črpalka ZV
- Stanovanjska hiša "Gajšek", Brestrnica, neto 300 m2, toplotna črpalka ZV
- Betonarna Ruše - zaprta stabilna betonarna STETTER 2,25 (520 m2) kapacitete 100 m3 in linijska separacija HARRER 150 z drobilarno ter center za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov (velikost parcele 21500 m2)
- Poslovni objekt MMCar - sprememba namembnosti v poslovno trgovski objekt, Maribor (260 m2)
- Prizidek k stanovanjski hiši Novak, Ptuj, neto 210 m2
- Stanovanjska hiša "Pešić", Fram, neto 333 m2, toplotna črpalka ZV
- Stanovanjska hiša "Iskra", Radizel, neto 250 m2, toplotna črpalka VV
- Stanovanjska hiša "Mlakar", Zrkovci, neto 310 m2, toplotna črpalka VV
- Stanovanjska hiša "Gabrijan", Slovenska Bistrica, neto 250 m2
- Stanovanjska hiša - vikend "Burazer", Slovenska Bistrica, neto 150 m2
- Proizvodno skladiščna hala z upravnimi prostori Formin – PID (1440 m2)
- Proizvodno skladiščna hala z aneksom Vamar, Tam Maribor (950 m2)
- Rekonstrukcija in legalizacija objekta Klavnica, Ptuj (350 m2)
- Proizvodna hala z aneksom EMG, Ptuj (790 m2)
- Proizvodna hala z aneksom Hanželič, Ptuj
- Polzaprta hala za ekspedit – nadstrešnica, Ledinek (920 m2)
- Prizidek poslovne stavbe Slikoplast, Ljutomer (90 m2)
- Skladiščna hala Hidus, Formin (990 m2)
- Vile Tezno, samostojne hiše ob robu Stražunskega gozda (6x 260 m2)

Referenčni projekti v podjetju BARD d.o.o., Biro za arhitekturo in design, Maribor

V podjetju BARD d.o.o., biro za arhitekturo in design, Maribor, sem zaposlen od leta 1998. V 19 letih aktivnega dela sem sodeloval pri projektiranju (oz. samostojno projektiral) naslednjih večjih objektov: 

1. Poslovno stanovanjski objekti

- Rekonstrukcija in sprememba namembnosti poslovno-proizvodnega objekta La&Co d.o.o. »GRADOM«, Limbuš (2000 m2)
- Poslovni in skladiščni objekt "MOS" Mestinje (1430 m2)
- Večstanovanjski objekt FEDRA, križišče Valvasorjeve in ul. Moše Pijade, Maribor (800 m2)
- Rekonstrukcija dela poslovno stanovanjskega objekta DOM SMREKA, Valvasorjeva ulica, Maribor (900 m2)
- Rekonstrukcija, energetska sanacija in dozidava Dvorane Tabor Maribor, v kompleksu športnega parka Tabor v Mariboru (12000 m2) - soavtor
- Obnova, dozidava in energetska sanacija obstoječe Ledne dvorane Tabor, v kompleksu športnega parka Tabor v Mariboru (8500 + 4000 m2) - soavtor
- Rekonstrukcija in dozidava Športne dvorane Tabor za potrebe EUROBASKET 2013 in MO Maribor (12000 m2) - idejna zasnova - soavtor
- Nizko-energetski poslovni objekt "MOS" Mestinje (1275 m2)
- Ureditev gostinskega lokala „RONDO“, Pesniška vrata, Pesniški rondo
- Proizvodno poslovni objekt Impol - Inotechna, Slovenska Bistrica (7000 m2)
- Sprostitveni center Topolšica - Wellness Zala, Terme Topolšica (4200 m2)
- Prodajno servisni center "FORD", Murska Sobota (800 m2)
- Hotel Ocean , Partizanska cesta 39, Maribor (1000 m2)
- Lakirnica ARCONT, Gornja Radgona (3400 m2)
- Trgovsko poslovni center MELTAL – novogradnja, adaptacija, nadzidava (11260 m2)
- Pub-restavracija "Trust", kavarna , Poslovni Center MELTAL, Gosposvetska cesta Maribor
- Hotel Betnava, ACK, Maribor (4380 m2)
- Poslovni objekt "Krajnc 2 / Restavracija Betnava", ACK, Maribor (1000 m2)
- Skladiščno prodajni objekt OPTIMA Maribor (820 m2)
- Poslovno trgovski center MARCHIOL, Nova Gorica (1800 m2)
- Poslovno stanovanjski objekt POLANEC – "Nulta Pasivna Hiša" (1500 m2) – idejni projekt
- Poslovni objekt KOCLJEVA, Murska Soboto (2800 m2)
- Poslovno proizvodni objekt ARCONT IP, Gornja Radgona (11000 m2)
- Adaptacija in delno novogradnja "Poslovni objekt MARCHIOL", Maribor (1170 m2)
- Prenova in novogradnja objekta Ul. Štefana Kovača 10, Murska Sobota (1050m2)
- Poslovno komercialni del kopališča Pristan, Maribor (2000 m2)
- Poslovni objekt "TIM Laško", Laško (1500m2)
- Adaptacija in prizidek poslovnega objekta Zavarovalnice ADRIATIC, Maribor (950 m2)
- Razstavno-prodajni salon "TOYOTA" (sedaj OfficeOne Store), Maribor (550 m2)
- Razstavno-prodajni-servisni center "PEUGEOT", Maribor (2500 m2) – idejni projekt
- Poslovni objekt "Radenska" (upravna stavba), Radenci (4300 m2)
- Poslovno stanovanjski objekt "Murafin", Murska Sobota (1850 m2)
- Stanovanjski kompleks Sončni park Celje – idejni projekt (8000 m2)
- Poslovni objekt "Slomškova 2", Murska Sobota (900 m2 )
- Poslovni objekt "Slomškova", Murska Sobota (3500 m2)
- Mosbiznesbank Orenburg, Banka, Rusija (9000 m2)

 

2. Šolski objekti, telovadnice

- Dograditev O.Š. Stranje in športna dvorana, Kamnik (2700 m2)
- Adaptacija in prizidek telovadnice šole in vrtca Zgornja Ložnica (2250 m2)
- Nadomestni športni objekt in telovadnica ŠD STUDENCI, Maribor (1850 m2)
- Rekonstrukcija prostorov izobraževalnega centra "DOBA", Maribor
- Telovadnica pri O.Š. Spodnja Polskava

 

3. Verski objekti

- Verski objekt Krščanska Adventistična cerkev, Maribor (1200 m2 )
- Evangeličanska cerkev, Maribor – rekonstrukcija in notranja oprema

 

4. Zdravstveni objekti

- Sprostitveni center Topolšica - Wellness Zala, Terme Topolšica (4200 m2)
- Dom starejših občanov, Vojnik (5100 m2)
- Dom starejših občanov, Lenart – idejni projekt

 

5. Kulturni, spomeniški objekti

- Prenova turističnega objekta "Dvorec Jeruzalem" in sevisnega objekta (1150 m2)
- Dograditev in adaptacija Umetnostne galerije, Maribor (5000 m2)
- Rekonstrukcija objekta Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor

 

6. Stanovanjski objekti, hiše

- Stanovanjska hiša '' Boč'', Rogaška Slatina (350 m2)
- Stanovanjska hiša '' Jano'', Rogaška Slatina (220 m2)
- Stanovanjska hiša '' Tone'', Rogaška Slatina (220 m2)
- Stanovanjska hiša "Kelc" (215 m2)
- Poslovno stanovanjska hiša "Trope" (230 m2)
- Stanovanjska hiša – "Rado Snežič" (725 m2 )
- Stanovanjska hiša – vila "Krajnc" (550 m2)
- Adaptacija in novogradnja Hiša Podlesnik, Žižmond, Lesjak , Maribor (500 m2)
- Hiša Strašek, Rogaška Slatina (235 m2)
- Hiša Mehle, Šmarje pri Jelšah (380 m2)

Referenčni projekti v podjetju BIRO BIRO d.o.o., arhitektura, oblikovanje in svetovanje, Maribor

V podjetju BIRO BIRO d.o.o. iz Maribora delujem od novembra 2016. V tem času sem sodeloval pri projektiranju naslednjih večjih objektov:

- Večnamenski objekt BOHOVA (Gasilski dom + prostori za neinstitucionalno izobraževanje), Bohova (770 m2) - PGD, PZI - Ekosklad subvencija
- Stanovanjski objekt Kastelic - Polšak, Rogoza (240 m2) - PZI
- Industrijski objekt Magna Nukleus, Hoče - Slivnica (36.700 m2) - PGD