Svetovanje

SVETOVANJE PRI GRADNJI OBJEKTOV

 

Nudimo vam svetovanje na vseh področjih gradnje, vodenja in izdelave projektne dokumentacije, notranje ureditve prostora ter izbiri gradbenega materiala in stavbnega pohištva, nizko energetske in pasivne gradnje ter možnosti rekonstrukcije in energetske sanacije objektov.

Na nas se lahko obrnete s vprašanji, tako preko telefona kot uporabe elektronske pošte, kamor lahko tudi pripnete tekstualni, slikovni ali grafični material za boljše razumevanje vašega vprašanja in reševanja problemov.

 

REKONSTRUKCIJE OBJEKTOV Z IZDELAVO GRADBENE FIZIKE

Nudimo vam izdelavo elaborata gradbene fizike, izdelanega po predpisih o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavba, vključno z izkazom energetskih lastnosti stavbe in izpisom energetske izkaznice stavbe po računski metodi (neuradna). Izkaz vam bo služim pri odločitvah o rekonstrukciji oz. sanaciji vašega objekta za potrebe boljše toplotne izolativnosti. Dobili boste izračunano potrebno toploto za ogrevanje, količino dovedene energije za ogrevanje ter količino emisije CO2.

Ob tem vam lahko tudi svetujemo glede izvedbe rekonstrukcije oz. sanacije objekta ter vam pripravimo idejno zasnovo rekonstrukcije. V kolikor se odločite za nadaljno sodelovanje, vam pripravimo načrt za izvedbo (PZI) rekonstrukcije, ob večji rekonstrukciji pa tudi predhodni načrt oz. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

 

IZDELAVA VODILNE MAPE DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA

Nadzornikom gradnje objektov nudimo pomoč pri izdelavi vodilne mape dokazila o zanesljivosti objekta.